REGIONÁLNÍ SEMINÁŘE

Pro každý větší region (oblast, kraj) je Budoshinkai International určen regionální manager. Odpovídá za vývoj regionu a pokud je již dostatečně kvalifikovaný, pořádá v celé této oblasti i vlastní klubové semináře. Pro účel maximální soudržnosti celé regionální komunity organizuje pravidelně regionální semináře, které jsou dvoudenní. Vedoucí studijních skupin tyto aktivity podporují a plánují své akce tak, aby aktivní cvičenci měli příležitost kvalifikovaně růst prostřednictvím přímého kontaktu s mistrem. Regionální semináře vede výhradně zakladatel systému Okuden Mokuroku a jsou pravidelné. Regionální manager má také k dispozici vzdělávací materiály: knihy, manuály, test program, DVD a vstup do on-line vzdělávacího systému. Semináře regionální umožňují kooperaci jednotlivých skupin a pouze na nich je možné dělat zkoušky v rámci test programu a školit se pro instruktorskou činnost