MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘE

Pro kontakt s liniovými velmistry pořádáme 2-4 denní mezinárodní semináře. Zpravidla jej vedou naši učitelé, ale občas pořádáme akce i s různými zajímavými hosty. Akce jsou v pravidelné periodě cca 1x za půl roku a jsou v hlavním dojo zakladatele systému. Cena odpovídá kvalifikaci a pohybuje se kolem 3.000,-Kč za akci s možností přespání ve spacáku přímo v centru. Akce jsou finančně podporovány Budoshinkai International a členové mají proto ze základní ceny výrazné slevy. Zde je výčet mistrů s nimiž jsme měli tu čest spolupracovat a organizovat jejich seminář : Hanshi E. Kern 8 dan Takemusu Aki Iwama Ryu, Hanshi S. Lory 10 dan Ju Jutsu, Hanshi J.Corn 9 dan Kyusho Jutsu, Hanshi M.Kline 8 dan Kyusho Jutsu, Hanshi Georgy Funtikov - Ljubky, Hanshi Z. Szenasi 8 dan Kyusho Jutsu, Hanshi P. Kline 8 dan Ju Jutsu atd. Na mezinárodní semináře zveme světovou elitu a proto je důležité včas si zajistit své místo. Jednou za rok v tomto duchu pořádáme také Budo Symposium, které je zdarma (jednodenní akce) a je pouze pro držitele černých pásků z různých škol, stylů a organizací. Je to akce, na které má možnost každý z účastníků mít vlastní vstup a ukázat ostatním zajímavé koncepce, postřehy nebo filozofii. Tato akce je také v mezinárodním duchu.