KLUBOVÉ SEMINÁŘE

Pod pojmem klubové semináře rozumíme dvě kategorie. První je promo seminář a druhou je pravidelný seminář v klubu. Podstatou promo semináře je ukázat celý program Okuden Mokuroku v nově vznikající studijní skupině. Seminář je veden v praktické rovině a všichni si daná témata mohou zkusit (je jednodenní). Důraz je kladen na komplexnost a praxe se střídá s teorii, formou krátkých přednášek. Je vysvětlena struktura vzdělávání, jednotlivé skupiny a podskupiny včetně osnovy pro kvalifikaci. Organizátor zajišťuje propagaci, cvičební prostory i poplatky. Promo semináře smějí vést pouze plně certifikovaní lektoři.

Klubový seminář je určen pro menší skupiny cvičenců (cca do 15 osob) a to většinou v menších městech. Je to seminář jednodenní a to zpravidla v časové struktuře 2,5 hod dopoledne a 2,5 hod odpoledne s možností přípravy na zkoušky na závěr. Klubový seminář má pravidelnou periodu (zpravidla min 1x za půl roku) a je organizován vedoucím studijní skupiny (SGL - study group leader), který odpovídá za veškeré organizační věci, včetně vybírání a placení poplatků. Vedoucí studijní skupiny mnohdy ještě není instruktor, ale na instruktorskou aktivitu se průběžně připravuje a proto jezdí i na semináře jiných studijních skupin (zejména semináře regionální) čímž je podporuje. Pravidelnost klubových seminářů zajišťuje neustálý růst studijní skupiny.